Amb l’objectiu d’oferir als clients de Repsol els millors serveis i condicions econòmiques, neix Repsol Más.
Repsol Más és una targeta de descompte immediat, totalment gratuïta i flexible, i sense necessitats de garanties. Amb ella s’obté un descompte abans de realitzar el pagament dels productes que s’hagin consumit a les estacions de servei Repsol, Campsa i Petronor.

Si no disposeu d’una targeta Repsol Más, veniu-la a demanar a l’Estació de Servei Maset.