Select Page

Els sistemes de calefacció amb calderes de sasoil segueixen sent un dels sistemes més demandats. Si estàs buscant una manera d’estalviar en les seves factures de calefacció, haurias de considerar la instal·lació d’una caldera de gasoil. Les calderes de gasoil són més eficients que les calderes de gas tradicionals, i poden ajudar-lo a estalviar diners en les seves despeses d’energia.

Actualment, són les calderes de major eficiència energètica del mercat. Recuperen part de l’energia dels fums de la combustió. El seu major rendiment s’aconsegueix a una temperatura de treball entre 30º i 50ºC.

 

Com estalviar en calefacció amb calderes de Gasoil

 

Baixar la temperatura de manteniment de la caldera

Les calderes tenen un termòstat intern que es programa a una temperatura determinada. Aquest termòstat és el que dóna l’ordre d’arrencar. Un dels consells per estalviar en calefacció és baixar la temperatura de manteniment de la caldera fins a 50 graus, la menor temperatura que aquestes poden aconseguir.

D’aquesta manera no només estarem fent que la caldera funcioni més temps en arrencar, sinó que a més, augmentarem la seva vida útil.
 

Escollir el tipus de caldera

Un altre dels consells per estalviar en calefacció és escollir el tipus de caldera. Existeix un tipus que està preparat exclusivament per produir aigua calenta per a les dutxes, cuines i altres espais de la llar. Per a aquest tipus, hauràs d’instal·lar un acumulador a part que s’escalfi sense l’ajuda de la caldera. Això serà molt útil en èpoques d’estiu o bé quan la calefacció no sigui necessària.
 

Regulació del termòstat

Un altre consell final per estalviar en calefacció: regular el termòstat d’ambient de la caldera. Existeixen alguns programables i uns altres no programables. El programable et permetrà deixar un pla d’arrencada i parada, evitant que se t’oblidi baixar-la en la nit o en sortir de la teva casa.