Select Page

Com tots els carburants que s’utilitzen actualment, el gasoil necessita incorporar alguns additius per aconseguir un funcionament òptim i segur. Aquestes substàncies químiques que es poden incloure en els combustibles, entre ells el gasoil de calefacció, tenen la finalitat d’enfortir les seves propietats.

Avantatges dels additius en el gasoil de calefacció

Els avantatges dels additius són diverses. En el cas de les calderes de gasoil, no només milloren el seu funcionament, sinó que a més ajuden a allargar la seva vida útil. En general, els additius compleixes tres objectius bàsics:

● Millorar les prestacions de la caldera.

● Ajudar a estalviar combustible.

● Augmentar la durabilitat de les instal·lacions.

S’ha demostrat que els additius d’alta qualitat, en ser barrejats en la proporció indicada pel seu fabricant directament al dipòsit, poden reduir el consum de gasoil fins a en un 30%, un estalvi significatiu si es considera el nombre d’hores que treballa la caldera durant l’hivern. Per tant, milloren el comportament del combustible optimitzant la combustió. També ajuden a dissoldre els productes de decantació pesats i milloren la circulació del gasoil a les canalitzacions.

Els additius s’encarreguen d’eliminar l’aigua i els sediments que contenen els combustibles líquids que s’acumulen en el fons del dipòsit i fan que el cremador funcioni de forma inadequada. Això causa una baixa del poder calorífic del gasoil.

Els additius també s’encarreguen d’eliminar les parafines i altres matèries estranyes contingudes en el gasoil i que produeixen obstruccions i problemes de bombament; el que ajuda a augmentar la vida útil de les calderes de gasoil.