El manteniment freqüent de les calderes de gasoil és essencial per a potenciar el seu rendiment i estendre la seva vida útil. Aquest manteniment ha de ser realitzat per un professional capacitat amb els coneixements adequats, especialment abans dels mesos d’hivern, ja que aquesta és la temporada de major ús del sistema de calefacció. Per això, et presentem alguns dels casos d’avaries de les calderes de gasoil més comunes i quins són els inconvenients que et pots trobar.

Avaries de les calderes de gasoil


Irregularitats en la flama: en aquest punt s’inclouen diversos casos; per exemple coloracions grogues en la flama, ja que aquesta ha de mantenir-se en tons blaus intensos. També és important que no parpellegi, perquè sol ser quan hi ha aigua en el combustible. En aquest cas es recomana buidar el dipòsit i netejar els filtres.

Disminució de la pressió: en termes usuals, la temperatura de l’equip ha de ser d’aproximadament 1,5 bars, i un descens en aquesta xifra, pot significar inconvenients per a l’escalfament de l’aigua i sistema de calefacció.


No hi ha flama: si el motor es troba funcionant i no presenta flama, pot ser producte d’un bloqueig, és a dir, que el combustible no arriba. Per això es recomana revisar el nivell del dipòsit, i comprovar que no hagin vàlvules tancades en el sistema.

Cremador danyat: ocorre quan l’aigua en circulació no aconsegueix la temperatura suficient per a escalfar adequadament els radiadors. Aquesta avaria solen ser costosa.

Danys en la bomba de distribució: es presenta quan la caldera es troba funcionant però els radiadors no augmenten la seva temperatura, a causa de deficiències en aquesta bomba.

Fugida d’aigua a través de la vàlvula de seguretat: s’ha de revisar que les unions funcionin bé per a evitar alteracions en la pressió, ja que tant l’augment o disminució d’aquesta ocasiona inconvenients. Per exemple, l’increment sol ocasionar goteres.

Ja coneixes quines són les avaries de les calderes de gasoil més comunes. Si tens qualsevol dubte és important que comptis amb un professional per posar a punt la teva caldera de gasoil tenir-la preparada per afrontar el pròxim hivern.