Select Page

Netejar el radiador d’un cotxe és una tasca de manteniment bastant senzilla que permet eliminar tota la brutícia acumulada i garanteix un millor funcionament d’aquest component, tan necessari per a l’òptim rendiment del motor.
 

Què és el radiador del cotxe i com funciona

 
El radiador és un component del sistema de refrigeració del cotxe. La seva funció és controlar la temperatura del motor quan està en funcionament, evitant així al fet que es produeixin sobreescalfaments que poden causar greus danys al motor.

La funció principal del radiador és refredar l’aigua o líquid refrigerant que circula pel motor. El líquid calent que circula pel motor, passa als tubs situats a l’interior del radiador. A l’interior del radiador, aquest líquid es refreda gràcies a l’aire extern captat per les aletes. És per aquesta raó que el radiador se situa en la part davantera del cotxe, ja que és on pot rebre una major quantitat d’aire.
 

Passos per netejar el radiador d’un cotxe

 
La neteja i manteniment de radiador del cotxe és bastant senzilla de realitzar. Per poder revitalitzar-la, és necessari que el motor estigui fred per evitar qualsevol accident. I a continuació, podem realitzar els següents passos:

  • Obrir la clau situada sota el radiador per buidar el líquid refrigerant o aigua. Aquest líquid ha de ser col·locat en un recipient tancat per poder rebutjar-ho adequadament. És recomanable utilitzar guants i ulleres protectores quan es realitzi aquesta acció.
  • Una vegada el radiador estigui buit, s’omple d’aigua utilitzant una mànega, deixant-la fluir fins que l’aigua que surti per la part inferior del radiador estigui molt neta. Retirem la mànega i tanquem la clau o vàlvula de drenatge.
  • Finalment, omplim el radiador amb líquid refrigerant nou. És important eliminar l’aire que pugui quedar en el circuit del radiador. Per eliminar aire, deixa el radiador sense la tapa i encén el motor per uns minuts. Així, l’aire atrapat en el circuit serà expulsat a l’exterior.

Recorda, quan es realitza la neteja del radiador és important verificar que no existeixi cap fugida de líquid que pugui provocar que aquest component funcioni de forma inadequada i es produeixin danys en el motor.

Foto de cotxe de rawpixel.com – www.freepik.es