Select Page

El gasoil agrícola compta amb unes propietats específiques que el converteixen en la solució ideal per a l’activitat agrícola. Per a la maquinària agropecuària, aquest tipus de combustible protegeix de manera adequada el seu sistema d’alimentació i els seus injectors, fent així que les maquines estenguin el seu temps de vida.

Els dipòsits per a emmagatzemar gasoil agrícola han d’estar ben homologats i registrats en el Registre de Maquinària Agrícola de cada comunitat autònoma. A més d’això, les instal·lacions han de ser inspeccionades i revisades per un professional autoritzat.

Bones pràctiques per a l’emmagatzematge de gasoil agrícola

1. La temperatura de conservació del gasoil és molt important. A 55º és inflamable, encara que aquest límit baixa considerablement si es barreja amb gasolina. A més, una excessiva temperatura pot ocasionar el desenvolupament de bacteris. El fred en excés tampoc és recomanable.


2. Evita en tot moment que el gasoil contacti amb la pell. Els seus efectes en l’organisme humà poden ser molt nocius, ja que pot produir dermatitis o altres infeccions en la pell o irritació de les vies respiratòries en cas d’inhalació.


3. El dipòsit que conté el gasoil agrícola ha d’estar homologat i preparat per a evitar fugides, en un espai amb ventilació adequada.


4. No és recomanable emmagatzemar molt de temps el gasoil agrícola. Entre altres coses perquè hi ha gasoils per a estiu i uns altres per a hivern, amb diferents punts en la seva congelació i fins i tot en la seva inflamació.


5. Per a optimitzar el seu ús, és molt important realitzar una bona conservació dels dipòsits de magatzematge. Encara que pugui semblar que no és tan rellevant, la realitat és que una correcta conservació pot incidir en el rendiment final de l’explotació, i també en la generació de problemes mecànics i avaries.