Select Page

El gasoil B per a empreses és un combustible que té característiques similars al gasoil A però el seu ús està restringit al sector agrícola i industrial, ja que compta amb una subvenció que fa que sigui més econòmic. Per això, és important conèixer què tipus d’aplicacions se li pot donar a aquest combustible a fi d’evitar sancions o multes.

Sectors d’aplicació per al gasoil B

Es tracta d’un combustible dissenyat per ser utilitzat en motors agrícoles i industrials, però que també pot utilitzar-se per a la calefacció, ja que gràcies al seu alt nivell de refinació permet que els manteniments de la caldera es realitzin de forma més esporàdica.

En el sector agrícola el gasoil B per a empreses s’utilitza primordialment en maquinàries agrícoles i pesqueres, embarcacions de diferent tipus i en vehicles autoritzats.

En el sector industrial aquest combustible compta amb subvencions que destina l’Estat, principalment per a maquinària pesant i carretons elevadors, augmentant així el rendiment i la fiabilitat d’aquests equips industrials.

Gràcies a les característiques i components d’aquest tipus de combustible podem allargar la vida útil dels motors, tan industrials com a agrícoles, així com de les calderes per a calefacció. Per aquesta raó, actualment és el tipus de combustible més emprat pel sector industrial.

El gasoil B no ha d’emprar-se en cotxes ni motos, ja que el seu alt contingut de parafina i nivells de filtrat pot causar problemes en el motor dels vehicles. A més, el seu ús en aquest tipus de vehicles es considera delicte.

Estació de Servei Maset, som una empresa empordanesa situada a Figueres, constituïda l’any 1989 pel senyor Maset, com a continuació de l’explotació de gasoils i gasolines que tenia a Garriguella l’any 1946.

Com a empresa responsable, garantim el respecte amb el medi ambient en totes les tasques que realitzem, considerant-ho un compromís fonamental de la nostra empresa per a la prevenció de qualsevol tipus de contaminació pel desenvolupament de la nostra activitat.

Disposem d’assessorament professional qualificat en la matèria i ens ajustem a la normativa i regulació vigent a cada moment.