El gasoil C es un combustible ideal per a cobrir les necessitats de calefacció i aigua calenta sanitària a nostra llar. Actualment, podem trobar tres tipus de gasoil en el mercat. Cadascun d’ells té una finalitat determinada d’ús:

● Gasoil A, destinat a l’automoció.
● Gasoil B per a maquinària agrícola i motors.
● Gasoil C, que s’utilitza com a combustible per a calefacció.

Gasoil C per a calefacció a la teva llar

Cadascun d’aquests tipus de combustible tenen les seves pròpies característiques físiques, que els fan ideals per a un determinat ús. El gasoil C és idoni per a la calefacció domèstica. Aquestes són les principals raons per a utilitzar el gasoil de calefacció:

  1. Ofereix un major poder calorífic que la resta dels gasoils esmentats, ja que conté una major quantitat de parafines.
  2. Major estalvi: les parafines que conté el gasoil C ajuda a obtenir un major poder calorífic, per tant, es necessita consumir menys combustible.
  3. Reducció d’emissions contaminants: en disminuir el consum de combustible, gràcies a la seva densitat superior, es redueix l’emissió de gasos contaminants.
  4. Seguretat: és un combustible molt segur, ja que el seu punt d’inflamació supera els 60 °C.
  5. Economia en la instal·lació: en ser inferior a altres combustibles, el gasoil C no requereix una normativa especial per a la seva instal·lació, és a dir, sense necessitat de pagar quotes o lloguers per comptadors o un altre tipus de despeses.

Una altra de les raons per a utilitzar el gasoil C per a calefacció és el seu preu, ja que és més baix si ho comparem amb altres combustibles. Aquest aspecte adquireix una gran importància per a l’economia familiar; així que també es pot obtenir un estalvi substancial en utilitzar aquest tipus de combustible en la calefacció domèstica.

A Estació de Servei Maset tenim com a objectiu proporcionar a tots els nostres clients combustibles de màxima qualitat. Necessites gasoil de calefacció a domicili per a la teva llar? Contacta amb nosaltres!