Select Page

El gasoil de calefacció és un dels sistemes de calefacció més confortables del mercat. A més, genera una energia econòmica, segura i respectuosa amb el medi ambient. Així i tot, les instal·lacions de calefacció de gasoil han de complir unes mesures de seguretat.

A Estació de Servei Maset garantim el repartiment de gasoil a domicili de forma segura, sigui per a particulars o empreses.

 

Mesures de seguretat en el transport i usuaris finals de gasoil de calefacció

 
Qualsevol usuari amb un sistema de calefacció a gasoil ha de tenir present que, abans que el gasoil arribi al seu domicili, el seu transport ha de complir amb les mesures establertes. Aquestes mesures es basen segons la normativa europea de transport de substàncies inflamables fixades segons l’ADR, l’Acord europeu relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per carretera.

Però també els usuaris finals de gasoil de calefacció han de tenir en compte les següents mesures de seguretat:

  1. Que el dipòsit de gasoil tingui doble paret. En cas de fuita, el gasoil no es vessaria.
  2. Vigilar l’evacuació de fums.
  3. Controlar el tub pel qual surten els gasos produïts per la combustió i que no tingui cap fuita.
  4. Els dipòsits han de ser de cos cilíndric i eix horitzontal; han de tenir suports fixos.
  5. Comptar amb el certificat de conformitat a normes, expedit per un organisme de control autoritzat.
  6. Fins a 5.000 litres de capacitat, és obligatòria la inscripció davant l’ Òrgan Territorial competent amb un document en el qual es descrigui i detalli la instal·lació del dipòsit. A més, el certificat final acreditatiu de l’adaptació de la instal·lació, responsabilitzant-se d’aquesta, signats tots dos pel responsable tècnic de l’empresa instal·ladora de l’obra.
  7. La instal·lació del dipòsit s’ha de comunicar a l’òrgan competent de la corresponent Comunitat Autònoma.

Des de Estació de Servei Maset li recomanem que sigui responsable i segueixi aquests consells. Vigili la seva instal·lació de calefacció de gasoil per gaudir del seu confort minimitzant els riscos.