Select Page

L’agricultura actual requereix de l’ús de maquinària agrícola adequada a cada tasca, com poden ser recol·lectors, arades, tractors, sembradores, entre d’altres, que necessiten un combustible específic per a garantir el seu òptim funcionament, però quin és el millor gasoil per a maquinària agrícola?

Gasoil B per a maquinària agrícola

El gasoil agrícola o gasoil B és el carburant formulat per a les maquinàries d’ús agrícola, oferint una gran varietat d’avantatges, entre elles:

  • El seu cost és menor que altres carburants, com per exemple el gasoil A, pel fet que els seus costos de manteniment són més baixos.
  • Evita que les partícules d’aigua ingressin al sistema d’alimentació, gràcies a les seves propietats desmulsionants, o agents humectants, que permeten recollir aquestes partícules per a evitar el seu ingrés.
  • No s’oxida, per la qual cosa ajuda a evitar es formin residus sòlids dins del sistema d’alimentació. Està formulat per a brindar protecció contra la corrosió.
  • Gràcies al seu alt nivell de combustió permet l’arrencada en fred.
  • Produeix un menor nivell de soroll que altres carburants.


El gasoil B pot emprar-se també en maquinaria pesquera, embarcacions, maquinària per a explotació forestal, motors, etc; en algunes ocasions se li empra en petits aparells domèstics de calefacció, encara que el carburant específic per a això és el gasoil C que té un alt contingut de parafina per a augmentar la producció de calor.

No obstant això, cal saber que el gasoil B està bonificat i la llei no permet utilitzar-lo en vehicles motoritzats o maquinaria no destinada a l’ús agrícola. De fet, els infractors poden ser sancionats amb multes de fins a 12.000 euros. Per a accedir a aquesta mena de carburant s’ha de comptar amb una targeta específica emesa pel banc.

El gasoil B (per a l’ús de maquinaria agrícola) ve amb un traçador vermell, la qual cosa permet diferenciar-ho d’altres tipus de gasoil. L’ús de colors en els carburants té com a finalitat evitar fraus.