Controlar les emissions dels nostres vehicles és una cosa que hauria de ser comú per a tots els fabricants, ja que suposa una bona mesura per a ajudar un poc al medi ambient. Això és el que ha fet la marca Opel, que vol avançar voluntàriament per tal d’acomplir les futures normatives al respecte, tant de CO2 com de Nox.

A partir del segon semestre de 2016 publicarà les noves xifres de consum de carburant registrades baix la nova norma WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures – Procediments de probes de vehicles lleugers a nivell mundial).

A més, els enginyers estan treballant també en una iniciativa per tal d’implementar una millora de les emissions de Nox en les aplicacions diesel amb Reducció Selectiva de Catalització, una mesura voluntària, ja que van un pas per davant de la nova legislació, que entrarà en vigor el 2017.

Així, Opel es compromet a oferir transparència a les autoritats encarregades de dur a terme les probes.