Select Page

Les estacions de servei són llocs molt recurrents, per la qual cosa és necessari mantenir certes senyalitzacions per evitar accidents. Entre les senyalitzacions amb les quals ha de comptar una estació de servei destaquen les que indiquen què és el que no s’ha de fer i com utilitzar els serveis.

Les senyalitzacions a les estacions de servei

 

Senyalització Informativa

Entre les senyalitzacions amb les quals ha de comptar una estació de servei de caràcter més informatiu es troben: senyalització horitzontal, senyalització vertical i preus.

La primera, la senyalització horitzontal, s’encarrega d’informar al client on ha d’estacionar, així com el sentit que ha de seguir l’acte. Per la seva banda, la senyalització vertical complementa la primera senyalització per indicar el sentit de conducció, ubicació i sortida. Finalment, el panell de preus és obligatori i ha de ser visible sense haver d’entrar a l’establiment perquè l’usuari determini si li és factible.

Una de les senyalitzacions més importants són els cartells de prevenció, doncs han d’advertir a l’usuari d’algun risc proper. Aquesta senyalització és fonamental perquè informa de les precaucions que s’han de prendre prop de combustible per evitar accidents. Igualment, ha d’estar visible en l’establiment un cartell amb els nombres d’emergència en cas d’accidents.

Senyalització Preventiva

Entre les principals senyalitzacions amb les quals ha d’explicar una estació de servei també estan les preventives: no fumar, apagui el mòbil, apagui el motor. Prohibit fumar és dels cartells més freqüents, a causa de la volatilitat del combustible. Apagar el mòbil i apagar el motor mentre es reposta combustible també s’ha de recordar a l’usuari mitjançant cartells.

És fonamental també que a l’estació de servei es trobin cartells o etiquetes que informin del material que s’emmagatzema allí, així com del risc que porta amb si. A més, és important que, si és una estació d’autoservei, indiquin a l’usuari com ha d’usar els sortidors de combustible. Amb totes aquestes senyalitzacions presents segur s’eviten molts accidents.