Select Page

Tractar amb els clients, és una part fonamental del nostre servei assistit de benzina. Avui dia, la majoria de les gasolineres són d’autoservei. Els empleats de les gasolineres atenen i controlen, des d’un ordinador, el registre de la quantitat de combustible que es carrega a cada sortidor.

Per aquesta raó, poques estacions de servei ofereixen un servei assistit de gasolina per atendre als seus clients. A més de netejar i cuidar els sortidors, als empleats d’Estació de Servei Maset ens agrada mantenir els valors de sempre, donant prioritat a atendre als nostres clients de forma personalitzada diàriament.

Estació de Servei Maset ofereix als seus clients servei assistit de benzina diari, de 18h. a 19h.

Les funcions de l’expenedor de gasolina assistit

L’expenedor debenzina és el responsable d’atendre als clients en el subministrament de carburants de vehicles. A més, també s’encarrega d’atendre, orientar i assessorar sobre els productes (olis, lubrificants, etc.) o serveis (revisió d’aire en els pneumàtics, d’aigua, etc.) que s’ofereixen en la nostra estació de servei.

Algunes altres obligacions dels empleats en estacions de servei assistides, són:

  • Comprovar el bon funcionament dels sortidors
  • Atendre al client que es dirigeix a la tenda.
  • Informar sobre productes en oferta i promocions.
  • Mesurar els nivells de carburant dels tancs d’emmagatzematge.
  • Revisar i mantenir les senyalitzacions, aparells de mesurament de pressió dels pneumàtics, aparells de subministrament d’aigua i aire, etc.
  • Manteniment de les instal·lacions i zones d’accés.
  • Assegurar el compliment de la normativa aplicable en matèria de prevenció d’incendis.