Tractar amb els clients, és una part fonamental del nostre servei assistit de benzina. Avui dia, la majoria de les gasolineres són d’autoservei. Els empleats de les gasolineres atenen i controlen, des d’un ordinador, el registre de la quantitat de combustible que es carrega a cada sortidor.

Per aquesta raó, poques estacions de servei ofereixen un servei assistit de gasolina per atendre als seus clients. A més de netejar i cuidar els sortidors, als empleats d’Estació de Servei Maset ens agrada mantenir els valors de sempre, donant prioritat a atendre als nostres clients de forma personalitzada diàriament.

Estació de Servei Maset ofereix als seus clients servei assistit de benzina diari, de 18h. a 19h.

Les funcions de l’expenedor de gasolina assistit

L’expenedor debenzina és el responsable d’atendre als clients en el subministrament de carburants de vehicles. A més, també s’encarrega d’atendre, orientar i assessorar sobre els productes (olis, lubrificants, etc.) o serveis (revisió d’aire en els pneumàtics, d’aigua, etc.) que s’ofereixen en la nostra estació de servei.

Algunes altres obligacions dels empleats en estacions de servei assistides, són:

  • Comprovar el bon funcionament dels sortidors
  • Atendre al client que es dirigeix a la tenda.
  • Informar sobre productes en oferta i promocions.
  • Mesurar els nivells de carburant dels tancs d’emmagatzematge.
  • Revisar i mantenir les senyalitzacions, aparells de mesurament de pressió dels pneumàtics, aparells de subministrament d’aigua i aire, etc.
  • Manteniment de les instal·lacions i zones d’accés.
  • Assegurar el compliment de la normativa aplicable en matèria de prevenció d’incendis.