Select Page

Algunes vegades passa que la pressió d’una caldera de gasoil comença a pujar o a baixar de forma inesperada i sense control, de manera que es fa necessari vigilar que funcioni de manera adequada. Això pot evitar moltes preocupacions i més ajuda a estalviar diners associat a la despesa de combustible.

Com mantenir la pressió d’una caldera de gasoil


Quan la caldera està en fred i amb la bomba detinguda, el normal és que la pressió oscil·li entre 1,2 i 1,5 Bar. Recordem que el Bar és la unitat amb la qual es mesura la pressió. Per verificar el nivell de pressió, cal situar el manòmetre de la caldera.


El manòmetre reflecteix la pressió que té la caldera en un determinat moment. La pressió dependrà de l’ús que se li estigui donant a la caldera. Quan la calefacció està encesa, la pressió tendeix a pujar una mica, però quan es refreda, ha de tornar a la seva mida normal.


Recorda que la temperatura del circuit de calefacció es regula en funció de les condicions climàtiques exteriors per tal de garantir un major confort i estalvi d’energia durant tot l’any.

Així, quan la temperatura augmenta a l’exterior, la temperatura interior de calefacció disminueix segons la corba de compensació determinada.

Les calderes compten amb un disseny de seguretat que permet que:

  • quan la pressió és alta, s’obri immediatament la vàlvula de seguretat de la calefacció amb la finalitat d’alliberar la pressió i tornar als límits normals.
  • quan la pressió és baixa, la caldera deixi de funcionar a fi d’evitar qualsevol avaria que pugui produir-se.


És important recordar que si la pressió presenta variacions constants, que fan difícil mantenir una pressió correcta a la caldera de gasoil, cal contactar amb un tècnic autoritzat perquè realitzi les configuracions pertinents i determini què pot estar fallant en el sistema.