Select Page

Preparar el rendiment de la calefacció per als mesos vinents d’hivern és essencial, sobretot durant els primers dies fred.

En primer lloc, per mantenir una temperatura òptima a l’interior de la llar hem d’assegurar-nos que el nostre sistema de calefacció es troba en perfecte estat.

Com podem millorar el rendiment del nostre sistema de calefacció?

Per millorar el rendiment del nostre sistema de calefacció hem de comprovar, primerament,  que tant la caldera com els radiadors estiguin en un estat òptim. La caldera ha d’estar neta. Un indici de mala combustió pot significar que no ho està. En tal cas, és recomanable realitzar una bona neteja mitjançant un tècnic qualificat.

La caldera i els radiadors estan comunicats entre si per un circuit de canonades. L’aigua calenta surt de la caldera per passar per tots els radiadors del sistema i tornar a l’origen. Per tant, si escoltem un soroll quan l’encenem, cal purgar els radiadors perquè la calefacció pugui funcionar a ple rendiment.

Els radiadors acumulen aire després d’un temps sense funcionar. Per tant, la calefacció no es trobarà en un estat òptim si abans no expulsem l’aigua restant.

Obrirem la vàlvula d’evacuació que es troba en un dels extrems superiors del radiador i la girarem amb un tornavís. A continuació col·locarem sota el radiador un got per recollir l’aigua que cau, una vegada que s’ha escapat tot l’aire.

Aquesta senzilla operació la podem fer a tots els radiadors que tinguem a casa. Recorda purgar els radiadors uns dies abans de voler tenir la calefacció de casa en ple rendiment. Aquest petit manteniment és molt important si vols evitar l’efecte corrosiu que pot arribar a causar tenir les canonades plenes d’aigua.

Font: Consumer.es