Select Page

Una caldera de gasoil és una de les millors solucions per a la climatització dels habitatges amb amplis espais. Aquest sistema se sol usar habitualment en habitatges unifamiliars i zones residencials.

Recorda que, per usar aquest tipus de calderes, és necessari disposar d’un dipòsit per emmagatzemar el gasoil.

Consideracions abans de triar una caldera de gasoil per calefacció

A l’hora de triar una caldera de gasoil per calefacció, hem de fixar-nos en les següents consideracions:

– En funció del tipus de combustió podem triar entre calderes atmosfèriques, calderes estances (convencionals o de condensació), només calefacció, o mixta.

– En funció de la potencia, és a dir, segons la potència necessària calculant els metres quadrats de l’habitatge, l’aïllament del mateix i la qualitat d’aïllament.

– Segons el tipus de cambra de combustió des d’on es crema el gasoil i es genera la calor. Depenent d’on s’aspiri l’aire per produir la combustió, podrem obtenir grans estalvis en consum.

– El rendiment de la caldera (la relació entre l’energia del combustible i l’energia aprofitada per la caldera). A major nombre de *, millor rendiment. Com més alt sigui el rendiment del producte menor serà el consum de gasoil.

– Tot i que que no és un aspecte imprescindible a l’hora de l’elecció d’una caldera de gasoil, podriem considerar també les mesures de la caldera. Hem d’assegurar-nos que disposem de l’espai suficient per a la seva instal·lació, ja que les calderes de gasoil ocupen més espai que altres tipus de calderes amb la mateixa potència.

Des de Estacio de Servei Maset recomanem sempre que esculli una caldera de primera marca. Els fabricants especialitzats al mercat en calderes de calefacció poden garantir la certificació de la seva tecnologia, disseny, així com un servei tècnic propi.