La funció principal de les llums del cotxe és oferir visibilitat a les vies urbanes i carreteres i permetre que altres conductors i vianants ens vegin. No obstant això, és necessari utilitzar-les de manera adequada per a una conducció més segura, que no causi molèsties a altres conductors, minimitzi el risc d’accidents de trànsit i eviti possibles multes.

Ús bàsic de les llums del cotxe

 

Llums de curt abast

Les llums de curt abast també es coneixen com a llums d’encreuament; el seu ús és obligatori en hores nocturnes (entre la posada i la sortida del sol), amb boira i en túnels.

A més, les llums del cotxe de curt abast s’han d’usar quan es presentin situacions de baixa visibilitat. Els cotxes que no compten amb il·luminació diürna, la Direcció General de Trànsit (DGT) recomana mantenir-les enceses quan es condueix.

Llums de llarg abast

És recomanable usar-les quan es condueix en hores nocturnes per vies d’il·luminació insuficient o fora dels nuclis urbans. També és important desconnectar-les en el moment de creuar-se amb altres cotxes per a evitar enlluernaments que puguin afectar el conductor i causar accidents de trànsit.

Llums antiboira

La majoria dels cotxes inclouen llums antiboira posteriors i davanteres que funcionen de manera independent, pel fet que no sempre s’han d’utilitzar totes dues alhora.

Les llums antiboira posteriors tendeixen a ser potents i poden enlluernar a altres conductors, per la qual cosa no s’han d’utilitzar en hores nocturnes. Excepcionalment, es poden utilitzar en presència de boira espessa, nevades o pluges.

Les llums davanteres es poden utilitzar a qualsevol hora del dia en presència de boira, pluja o neu, independentment de la seva intensitat.

La DGT recomana el seu ús en carreteres estretes i en aquelles que presentin corbes pronunciades. Les llums antiboira davanteres han d’utilitzar-se sempre en combinació amb les llums de curt abast, mai amb les de llarg abast perquè es crea un efecte reflex.