Select Page
Quin és el millor gasoil per a maquinària agrícola?

Quin és el millor gasoil per a maquinària agrícola?

L’agricultura actual requereix de l’ús de maquinària agrícola adequada a cada tasca, com poden ser recol·lectors, arades, tractors, sembradores, entre d’altres, que necessiten un combustible específic per a garantir el seu òptim funcionament, però quin és el millor gasoil per a maquinària agrícola?

Gasoil B per a maquinària agrícola

El gasoil agrícola o gasoil B és el carburant formulat per a les maquinàries d’ús agrícola, oferint una gran varietat d’avantatges, entre elles:

 • El seu cost és menor que altres carburants, com per exemple el gasoil A, pel fet que els seus costos de manteniment són més baixos.
 • Evita que les partícules d’aigua ingressin al sistema d’alimentació, gràcies a les seves propietats desmulsionants, o agents humectants, que permeten recollir aquestes partícules per a evitar el seu ingrés.
 • No s’oxida, per la qual cosa ajuda a evitar es formin residus sòlids dins del sistema d’alimentació. Està formulat per a brindar protecció contra la corrosió.
 • Gràcies al seu alt nivell de combustió permet l’arrencada en fred.
 • Produeix un menor nivell de soroll que altres carburants.


El gasoil B pot emprar-se també en maquinaria pesquera, embarcacions, maquinària per a explotació forestal, motors, etc; en algunes ocasions se li empra en petits aparells domèstics de calefacció, encara que el carburant específic per a això és el gasoil C que té un alt contingut de parafina per a augmentar la producció de calor.

No obstant això, cal saber que el gasoil B està bonificat i la llei no permet utilitzar-lo en vehicles motoritzats o maquinaria no destinada a l’ús agrícola. De fet, els infractors poden ser sancionats amb multes de fins a 12.000 euros. Per a accedir a aquesta mena de carburant s’ha de comptar amb una targeta específica emesa pel banc.

El gasoil B (per a l’ús de maquinaria agrícola) ve amb un traçador vermell, la qual cosa permet diferenciar-ho d’altres tipus de gasoil. L’ús de colors en els carburants té com a finalitat evitar fraus.

Additius en el gasoil de calefacció

Additius en el gasoil de calefacció

Com tots els carburants que s’utilitzen actualment, el gasoil necessita incorporar alguns additius per aconseguir un funcionament òptim i segur. Aquestes substàncies químiques que es poden incloure en els combustibles, entre ells el gasoil de calefacció, tenen la finalitat d’enfortir les seves propietats.

Avantatges dels additius en el gasoil de calefacció

Els avantatges dels additius són diverses. En el cas de les calderes de gasoil, no només milloren el seu funcionament, sinó que a més ajuden a allargar la seva vida útil. En general, els additius compleixes tres objectius bàsics:

● Millorar les prestacions de la caldera.

● Ajudar a estalviar combustible.

● Augmentar la durabilitat de les instal·lacions.

S’ha demostrat que els additius d’alta qualitat, en ser barrejats en la proporció indicada pel seu fabricant directament al dipòsit, poden reduir el consum de gasoil fins a en un 30%, un estalvi significatiu si es considera el nombre d’hores que treballa la caldera durant l’hivern. Per tant, milloren el comportament del combustible optimitzant la combustió. També ajuden a dissoldre els productes de decantació pesats i milloren la circulació del gasoil a les canalitzacions.

Els additius s’encarreguen d’eliminar l’aigua i els sediments que contenen els combustibles líquids que s’acumulen en el fons del dipòsit i fan que el cremador funcioni de forma inadequada. Això causa una baixa del poder calorífic del gasoil.

Els additius també s’encarreguen d’eliminar les parafines i altres matèries estranyes contingudes en el gasoil i que produeixen obstruccions i problemes de bombament; el que ajuda a augmentar la vida útil de les calderes de gasoil.

Perquè és aconsellable apagar el mòbil en les gasolineres?

Perquè és aconsellable apagar el mòbil en les gasolineres?

Actualment és habitual que ens trobem senyalitzacions que indiquen apagar el mòbil en les gasolineres. Tot i que en algunes ocasions s’ha comentat que s’han produït petits incendis per culpa de l’ús del mòbil mentre fem benzina, en realitat, no hi ha constància d’incidents per una causa directa.

Tot i així, hi ha raons que ens obliguen a actuar amb precaució. Continua llegint i t’explicarem el perquè.

Per què és obligatori apagar el mòbil en les gasolineres?

El primer que hem de saber és que apagar el mòbil en les gasolineres ja no es tracta d’una exigència o recomanació de les benzineres, sinó que ara, es basa en un reglament legal. Segons el Reglament General de Circulació, està prohibit fer servir el mòbil en una gasolinera. En el seu article 115, detalla que “Els propietaris d’aparells distribuïdors de combustibles o empleats d’aquests últims no podran facilitar els combustibles per a la seva càrrega si no està parat el motor i apagades les llums dels vehicles, els sistemes elèctrics com la ràdio i els dispositius emissors de radiació electromagnètica com els telèfons mòbils.” Recordeu que, fins i tot, aquesta acció està penada amb multes de fins a 100 euros.

Però, és cert que l’ús del mòbil en les benzineres pot provocar un incendi?

Com comentàvem a l’inici de l’article, és bastant improbable. Pensem que una explosió es deu a l’emissió de gasos inflamables i tòxics en l’ambient. És a dir, en el cas que produís algun tipus d’espurna en l’entorn, donaria com a resultat a una explosió en l’entorn.

Per tant, sí que podria arribar a donar-se una relació directa en el cas que una bateria estigués en mal estat i provoqués una espurna.

D’altra banda, l’efecte d’estàtica, és summament perillós. Aquest tipus d’energia, és capaç de generar una descàrrega elèctrica que, en entrar en contacte amb la intensitat de les substàncies inflamables presents en l’aire, provoquen una reacció.

Si bé és cert que les probabilitats que es presenti aquest fet són baixes, en comparació amb la radiació del mòbil, no és bo temptar a la sort!

Quins són els models de calderes de gasoil?

Quins són els models de calderes de gasoil?

Quan arriba l’època de l’any en la que el fred constreny, és necessari tenir la casa preparada per a afrontar les baixes temperatures.
Disposar dels electrodomèstics adequats per a viure de forma confortable durant tot l’any, també inclou la compra d’una caldera de gasoil per a disposar d’aigua calenta.

Conèixer els diferents models de calderes de gasoil en el mercat, és el primer pas. Avui parlarem dels diferents models de calderes de gasoil. No comprarem una caldera sense saber-ne res d’elles, veritat?

 

Calderes de gasoil per a la producció d’aigua calenta

Les calderes de gasoil es divideixen en 2 tipus:

 • Calderes d’acumulació. Amb elles pots disposar d’aigua calenta de forma contínua. No obstant això, la seva grandària ocupa molt espai i el consum de gasoil és alt.
 • Calderes instantànies mixtes o de calefacció. Ideal per a llars amb més d’un bany, però que no s’usen al mateix temps. Són més econòmiques i consumeixen menys quantitat de gasoil. A més, ocupen menys espai.

Calderes de gasoil segons el seu funcionament

Calderes estàndard. Elaborades amb acer o ferro. Les d’acer són més eficients, econòmiques, però amb una menor durabilitat, perquè la xapa d’acer es va deteriorant amb el temps. Les calderes de ferro colat duren més, però són més difícils de transportar i instal·lar a causa del seu pes.

Calderes de condensació. Consumeixen menys combustible que les calderes de gasoil habitual; ja que amb el mateix fum, escalfen l’aigua de retorn. La seva instal·lació requereix molt temps, així com el seu manteniment.

Si necessites triar entre els diversos models de calderes de gasoil, pensa que l’ideal és que ens duri a casa almenys 10 anys. El model a triar, dependrà de les necessitats que tinguem a mitjà o llarg termini.
Recorda que el més recomanable és triar una caldera de marques reconeguda i que, a més, disposi d’un servei tècnic a prop la teva zona.

 

Servei assistit de benzina diari a Estació de Servei Maset

Servei assistit de benzina diari a Estació de Servei Maset

Tractar amb els clients, és una part fonamental del nostre servei assistit de benzina. Avui dia, la majoria de les gasolineres són d’autoservei. Els empleats de les gasolineres atenen i controlen, des d’un ordinador, el registre de la quantitat de combustible que es carrega a cada sortidor.

Per aquesta raó, poques estacions de servei ofereixen un servei assistit de gasolina per atendre als seus clients. A més de netejar i cuidar els sortidors, als empleats d’Estació de Servei Maset ens agrada mantenir els valors de sempre, donant prioritat a atendre als nostres clients de forma personalitzada diàriament.

Estació de Servei Maset ofereix als seus clients servei assistit de benzina diari, de 18h. a 19h.

Les funcions de l’expenedor de gasolina assistit

L’expenedor debenzina és el responsable d’atendre als clients en el subministrament de carburants de vehicles. A més, també s’encarrega d’atendre, orientar i assessorar sobre els productes (olis, lubrificants, etc.) o serveis (revisió d’aire en els pneumàtics, d’aigua, etc.) que s’ofereixen en la nostra estació de servei.

Algunes altres obligacions dels empleats en estacions de servei assistides, són:

 • Comprovar el bon funcionament dels sortidors
 • Atendre al client que es dirigeix a la tenda.
 • Informar sobre productes en oferta i promocions.
 • Mesurar els nivells de carburant dels tancs d’emmagatzematge.
 • Revisar i mantenir les senyalitzacions, aparells de mesurament de pressió dels pneumàtics, aparells de subministrament d’aigua i aire, etc.
 • Manteniment de les instal·lacions i zones d’accés.
 • Assegurar el compliment de la normativa aplicable en matèria de prevenció d’incendis.

 

Per què hem d’evitar apurar el dipòsit de combustible?

Per què hem d’evitar apurar el dipòsit de combustible?

Avui et volem mostrar alguns consells per evitar avaries al teu vehicle relacionades, en la majoria de les ocasions, amb el dipòsit de combustible i el seu ús inadequat.

La gran majoria de nosaltres esgotem solem tenir el costum d’apurar al màxim els tancs o dipòsits de combustible. En ocasions, aquesta situació pot produir que el cotxe es quedi a mig camí per manca de gasolina.

La importància del dipòsit de combustible

 
Què ocorre si consumeixo fins a l’última gota el dipòsit de combustible del meu vehicle?

La bomba de gasolina és un element essencial per al bon funcionament del motor ja que és l’encarregada de fer que el sistema d’injecció rebi de manera constant el combustible a través dels riels dels injectors que mitjançant succió extreuen el líquid del tanc.

Per tant, si apurem fins a l’última gota del dipòsit aquest haurà de fer un esforç major per absorbir la gasolina. En aquesta situació es poden generar bombolles d’aire que, en impedir la correcta refrigeració de la bomba, pot desencadenar avaries prematures de la bomba de gasolina.

La bomba de gasolina és essencial a l’hora de garantir que els injectors rebin el corresponent flux de combustible.

Per tant, és molt important no deixar en reserva el dipòsit de gasolina del nostre vehicle. El reemplaçament d’una bomba de combustible pot ser excessivament costosa.

L’hàbit d’esgotar el combustible també pot formar sediments en el dipòsit després d’un temps. A més, pot posar en perill el funcionament dels injectors, generant avaries el cost de les quals, no podràn cobrir-se fàcilment segons els moderns injectors disponibles al mercat.

No podem oblidar que el nostre vehicle necessita de tots els seus elements i mecanismes perquè la seva funcionalitat sigui òptima. Danyar o espatllar el dipòsit de combustible a causa d’una avaria seriosa, compromet el sistema per complet.

La calefacció, el motor i el sistema elèctric general, són elements que poden veure’s severament afectats i causar despeses extra. Sens dubte, la despesa de sufragar totes aquestes avaries, és pitjor, excessivament extenuant i costós.